Binnikemask (bandmask)

En binnikemask kan bli upp mot tio meter lång och lever i tunntarmen. Den vanligaste typen av binnikemask smittas via infekterad sötvattensfisk som inte är genomstekt.


Binnikemask lever i tarmarna och suger blod

Binnikemask (bandmask)

Fiskbinnikemasken är vit, en centimeter tjock och kan bli upp till tio meter lång.

Det vi oftast menar när vi pratar om binnikemask är en fiskbinnikemasken. Denna mask är en centimeter tjock, vit och kan bli mellan fyra och tio meter lång. De lever i tarmarna där de äter mat och suger blod.

Symptom på fiskbinnikemasken

Personer som är smittade av fiskbinnikemasken har i regel inga symtom alls, men en del kan utveckla brist på vitamin B12.

Vissa kan få symptom så som minskad eller ökad aptit, magont eller blodbrist.

Smittas via rå sötvattensfisk

Du kan smittas om du äter rå eller dåligt genomstekt/genomkokt sötvattensfisk som är infekterad. Larver i fiskköttet kan då överleva och följa med ner i människans tarm där de blir fullvuxna och lägger ägg.

Binnikemask kan inte smitta från människa till människa. Det krävs ett värddjur för att bli smittad.

Ovanlig i Sverige

Det är idag väldigt ovanligt att man hittar personer i Sverige som har binnikemask.

Behandling mot binnikemask

Diagnos

Om du misstänker binnikemask kan ägg upptäckas i avföringsprov med hjälp av mikroskop. Ibland kan du också se spår av masken i avföringen.

Effektiva läkemedel

Det finns effektiva läkemedel mot masken.