Spolmask

Spolmask är en större mask som kan leva inuti kroppen. I Sverige är det ovanligt med spolmask men i u-länder är det desto vanligare. Ofta upptäcks dem genom en upphostning av masken eller att den följer med ut i avföringen.


Spolmask påminner om daggmask

Spolmask

En spolmask. Foto: Joel Mills, Wikimedia

En spolmask är en typ av mask som är cirka 10-30 centimeter lång och som är vanlig hos djur – men kan även finnas hos människor.

Spolmask hos djur kan däremot inte spridas till människa eller tvärtom. Det är olika typer av spolmask som kan leva hos djur som kan leva hos människor.

Hur blir man smittad?

Spolmask är väldigt ovanligt i Sverige. Utan det är främst i länder med låg standard där spolmasken är vanligare. Speciellt i länder där man inte använder en toalett utan gör sina behov på marken.

Spolmaskens ägg lever nämligen länge utanför kroppen och är väldigt tåliga. Kommer du i kontakt med dessa ägg via mark, jord, vatten och odlingar så kan du bli smittad.

Får du i dig dessa ägg så kläcks larver i magsäcken. 

Symptom

Symptomen kan se annorlunda ut beroende på vart maskarna vandrar. Oftast får du inga symptom utan märks först när masken kommer ut. Antingen via avföring eller via en kräkning eller upphostning. Detta kan vara en obehaglig upplevelse.

Om du får symptom på spolmask kan du eller ditt barn få:

  • Dålig aptit
  • Trötthet
  • Magknip (särskilt om det är många maskar)
  • Gulsot (om maskarna täpper till gallvägarna)
  • Hosta och andningsbesvär (om maskarna passerar lungan)

För att veta om du har spolmask

Om det har kommit ut en lång mask genom avföring, kräkning, upphostning så har du spolmask. Om du misstänker spolmask trots att du inte har sett en mask så kan en läkare ställa diagnos via avföringsprov (för att se om det finns ägg) eller via blodprov (för att se om det finns fler av en sorts vita blodkroppar).

Behandling

Om du har spolmask behandlas du med medicin. Denna medicin är effektiv och efter behandlingsperioden är alla maskar borta.