Fakta

Springmask

Om barn klagar på att det kliar i rumpan beror det oftast på mask i magen, eller springmask som det heter. Springmask är helt ofarligt och väldigt vanligt. De flesta barnfamiljer drabbas någon gång. Däremot kan det klia något oerhört – speciellt på kvällen.

Spolmask

Större typ av mask i magen som är vanlig i u-länder

Binnikemask (bandmask)

Smittas via infekterad rå sötvattensfisk