Parasitmask kan utrotas

Efter en intensiv informationskampanj kan nu Guinemasken, som för 20 år sedan drabbade 3,5 miljoner människor, bli helt utrotad.


Guineamasken

Guineamasken är lindad runt ett fuktig bandage för  att förhindra masken att gå av och då bli kvar i kroppen. Foto: The Carter Center / L. Gubb

Det är WHO tillsammans med välgörenhetsorganisationen Carter Center som lett ett intensivt arbete för att försöka utrota Guinemasken. Ett informationsarbete som nu ser ut att lyckas.

Idag finns det bara 126 fall av sjukdomen, vilket är en stor skillnad mot för 20 år sedan där 3,5 miljoner drabbades.

Detta har man lyckats med genom att informera och stoppa människor från att dricka förorenat vatten, samt att inte svalka sina sår i detta vatten. Något som annars kan få maskens larver att komma in i kroppen.

Om parasitmaskens larver skulle komma in i kroppen utvecklar den sig under ett års tid till en meterlång mask.

Därefter tar den sig ut ur huden. Detta ger symptom så som feber, kräkningar och diarréer. Dessutom blir såret ofta infekterat där masken har tagit sig ut.

Det finns även andra risker då masken kan gå av, dra sig tillbaka och förkalka i kroppen vilken kan ge förlamningar.

Sjukdomen drabbar ofta de allra fattigaste och har haft som störst utbredning i Afrika. Det finns inte heller någon medicin eller vaccin mot masken.