Innovation & Forskning

Medicin mot springmask slut i Stockholm

Receptfri medicin mot springmask är slut i Stockholm – och kommer vara det de närmsta tre veckorna. Detta på grund av ett produktionsproblem.

Parasitmask kan utrotas

Efter en intensiv informationskampanj kan nu Guinemasken, som för 20 år sedan drabbade 3,5 miljoner människor, bli helt utrotad.